CRM pro moderní obchodování

Mobilita

Produktivita

Sdílení

Spolupráce

Podpora

rozhodování

Efektivní prodej

Generování tržeb

Rychlost

Jednoduchost

2

1

4

3

5

5 vlastností úspěšného prodejního systému - 5 klíčových charakteristik Oracle Sales Cloud

Sell more

Know more

Grow more

Sales automation

Řízení prodejních příležitostí a leadů

Přístup kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím webového prohlížeče, Microsoft Outlook™, Lotus Notes™ a zařízení Android™, iOS™ a BlackBerry™.

Konfigurovatelnost

Snadná konfigurace pro podporu vašich obchodních procesů.

Navýšení prodeje

Nacházejte nové up-sell a cross-sell příležitosti. Dejte svým obchodníkům informace pro navýšení existujících obchodů a pro prodej doplňkových produktů a služeb.

Territory and Quota Management

Komplexní pokrytí

Rozdělte působnost prodejců a týmů podle lokalit, produktových řad, typů zákazníků...

Zaměření prodejců

Zaměřte prodejce tak, aby jejich působnost pokrývala prodejní cíle firmy komplexně.

Partner Relationship Management

Podrobné plány

Zefektivněte spolupráci s partnery a dosáhněte lepších výsledků prostřednictvím partnerské sítě.

Škálovatelné řešení

Využijte rozšiřitelné možnosti správy partnerů.

Social Collaboration

Účelná spolupráce

Využijte lokální sociální síť účelně a bez rušení vnějším světem, abyste dokázali obchody uzavírat rychleji

Poučení prodejci

Rozšiřte znalosti a potenciál prodejců integrací CRM konverzace s ostatními podnikovými procesy.

ORACLE SALES CLOUD

Tyto stránky provozuje NOTIA, dodavatel Oracle Sales Cloud pro Českou republiku.

Použitý obsah včetně obrázků je původním autorským dílem Oracle Corp. nebo Notia, spol. s r. o.